top of page

Mihülyeség, minemaz - második rész


Folytassuk a minemazzal.


E kategóriába is lehet delegálni legalább 4 entitást, amit az átlagember félvállról vesz, vagy csak a fogalom közhelyszintű emlegetésén sóhajtozik.


HitTermészetesen mindenkinek a vallásos vakbuzgalom ugrik be a hit kifejezés hallatán. E fogalomhoz tapadt a legtöbb félreértés, bűn és vér a történelem során. A hit patetikus emlegetése, a vele való példálózás és kenetteljes bájolgás tette azt gusztustalanná sokak szemében. A hit egybemosása az egyházakkal, a hit egyházak általi kisajátítása, a religiózus vaskalaposság és a mögötte rejtőzködő/takargatott pedofil predátorok bűzös lehelete rothasztotta meg a hit reputációját az évezredek során.


Pedig a hit a legerőteljesebb eszköz az ember fegyvertárában, amikor prosperitásról beszélünk.


A valódi hit, a belső forrásból fakadó és táplálkozó hit – verhetetlen. Gondolatként képes átformálni az anyagot.

Sokan azt hiszik, hogy a hit erőtlen, mert nincs mögötte bizonyíték. A newtoni materializmus bűvkörében megragadt entellektüelek vagy akár a szerényebb belátású plebsz nem veszi észre, hogy a hit nem attól lesz erőteljes, hogy tudományos bizonyítékokat biggyesztünk mögéje. A bizonyított tényeket nem hisszük, hanem tudjuk. Tudom, hogy holnap reggel fel fog kelni a Nap. Nem hiszem, hanem tudom.

A hit DÖNTÉS kérdése.

Én, az egyén, eldöntöm, hogy miben hiszek. Abból a paradigmából indulok ki, hogy a világ végtelen. E végtelen világban, a jövőbeli esemény-konstellációk variációinak száma szükségszerűen végtelen. Amit teszek, az a következő: végtelen számú forgatókönyvet képzelek el pl. a sorsomat illetően. E végtelen variációhalmaz kvázi szélsőértékei között bukkannak fel szörnyű fogatókönyvek ugyanolyan bőséggel, mint hihetetlenül szerencsés, álomszerű forgatókönyvek. Amikor e forgatókönyvek pörögnek a gondolataim szupersztrádáján, eldönthetem, hogy melyiket tüntetem ki a figyelmemmel, melyiknek adok energiát.


A gondolatok csak hullámhosszban és frekvenciában különböznek az anyagtól, egyébként ugyanolyan energia mindkettő. 

Az anyag is energia és az energia is anyag, mindkettő egymásba átalakítható. Balogh Béla A végső valóság c. könyve világossá teszi mindezen összefüggéseket.

Én, az egyén, szabad és elidegeníthetetlen jogomnál/lehetőségemnél fogva úgy döntök, hogy a számomra legszimpatikusabb jövőbeni valóság-verziót támogatom a gondolataimmal. Arra szentelek energiát, arra fókuszálok, azt materializálom, azt teremtem.

Az efféle, tőről metszett, nemes és romlatlan hit – működik. A vonzás törvényének megfelelően egyre szaporodó szinkron események kalibrálják újra és újra az eseményhorizontot, ahol suhanunk a téridőben. A tudatosan választott pozitív gondolatok pozitív rezgéseket küldenek szét a morfogenetikus mezőben és mintegy kozmikus kormánykerék a pozitív megvalósulások irányába húzza életünk száguldó szekerét.

Az ún. orvostudományban és standard orvosi gyakorlatban persze minderre szót sem vesztegetnek vagy tesznek rá nagy ívben, ha véletlenül előkerül.


Az INNATUS program szerves és meghatározó eleme ezen felismerés oktatása és alkalmazása. Valódi orvos, aki gyógyításra esküdött, nem veheti a hit erejét félvállról.


ŐszinteségA tiszta kommunikáció a MINDEN a társas kapcsolatokban. 

Brad Blanton erről szóló könyvét, a Radikális őszinteséget akkor olvastam, amikor már évek óta végleg levedlettem a hazugság gúzsát és bőven volt alkalmam belekóstolni az őszinteség talaján szárba szökkenő interperszonális csodákba. Katarktikus élményként fűtött fel Blanton tollából olvasni mindazt, ami nekem már zsigeri élményként jelent meg a mindennapokban.

A hazudozás börtönéből szabadulva, eufórikus érzések szárnya emelt el centiméterekkel a földtől napi szinten. A lebukás megakadályozására elpazarolt energiáim hirtelen felszabadultak és automatikusan más minőségű rezgésekként formálták át az emberi kapcsolataimat. Csakhamar letisztult viszonyrendszerek vették át a káoszt az életemben. Sokan kiléptek, leléptek a közelemből, maradtak „azon” az oldalon. Elintegettem őket a túlpartról… Az új, tiszta viszonyrendszerek pedig briliáns módon működnek.

A tiszta kommunikáció légkörében varázslatos bájjal oldódnak meg a legsúlyosabbnak látszó konfliktushelyzetek. A hazugság ugyanis disszonáns rezgéseket generál a felek között, disszonáns rezgések zajában csak elmérgesednek a konfliktusok.

Nem tudod, miért, de valahogy nem működik Vele. Egyre többször hagyjátok félbe a vitát. Vagy azért, mert reménytelen, vagy azért mert belefáradtatok. Egyre jobban belebonyolódtok a játszmába és a vége a csömör lesz.


A hazug élet csömörhöz, elhidegüléshez vezet. 

Őszintének lenni nem mindig egyszerű. Olyan konfliktusokkal jár, amelyek a hazudozással elkerülhetők. A hazug légkörben fogant konfliktushelyzetek azonban elmérgesednek, míg a tiszta kommunikáció légkörében kipattant konfliktusok mindig feloldó katarzissal végződnek. Nem lehet kérdés, hogy melyik életformát válaszd.


Hála


A hála a legmélyebb spirituális egyesülés a teremtő forrással. Felszínes értelmezése szintén az elcsépelt témák közé tartozik.

A hála a második, hasonlóan dinamikus lendkerék a hit után, amely az erősödő pozitív spirált forgatja. Egy tisztán kommunikáló ember, aki hittel teremti saját valóságát, egyre gyakrabban tapasztal eufórikus szinkronicitásokat. E csúcsélmények bekövetkeztekor feltoluló forró hála pozitív visszacsatolásban áll a rendszerrel és hatalmas energiakvantummal lendíti meg az amúgyis pozitív összegű játszmát.

A hálát, mint spirituális technikát, tudatosan is lehet alkalmazni. Meditációkor alapvetés számba venni azokat a körülményeket, amiért könnyű hálát érezni. Ez a tudatosan gerjesztett hála-fellángolás erős emóciókkal jár, amikről már tudhatjuk, hogy egyenesen arányosan rövidítik le egy pozitív esemény bekövetkezéséhez szükséges időt.


TudatalattiSoha ne felejtsd el, amit most olvasol: a tudatalatti mondja ki az utolsó szót.

Az életedet nem a tudatos éned, nem a tudatos elhatározásaid, tudatos döntéseid irányítják. Ez kétségbeejtőnek hangzik.

Hiábavaló minden igyekezet, szorgalom, lemondás, tanulás, kudarcmenedzsment, erőfeszítés.

Tapasztalhatod, hogy ha valamit erőltetsz a józan eszed szerint, akkor az vagy nagyon nehezen és hosszadalmasan jön össze, vagy sok esetben össze sem jön. Tapasztalhatod, hogy apait-anyait beleadsz egy projektbe és mégis elbukod.

De miért?

Tehetséges, felkészült és szorgalmas vagy, mégis belebuksz. Nem csak egy dologba. Sok dologba. Egyik kudarc a másik után ér, ami érthetetlen Számodra. Nem logikus. Nézel másokat, hülyébbeket, lustábbakat Nálad és ők mégis megcsinálták. Hogy a francban van ez?

A válasz egyszerű és kijózanító: más programok dolgoznak a tudatalattijukban, mint Neked.


A tudatalatti kontroll az INNATUS program metafizikai síkon értelmezhető második oszlopa. 

Figyelmen kívül hagyása a legtöbb esetben megakadályozza a gyógyulást. A standard orvosi establishment természetesen ezt is elereszti a füle mellett, többek között ettől halott a modern belgyógyászat.

A pácienseim megtudhatják, hogyan működik a tudatalatti, hol van fizikailag a hardware, ahová a tudatalatti információkat lementjük, hogyan lehet ezeket a stresszalapú írásvédett file-okat felülírni. Rádöbbenhetnek arra, hogy nemcsak a fogantatásuk pillanatától íródó saját tudatalatti programjaikkal küzdenek, hanem több generációra visszamenőleg öröklik őseik tudatalatti programjait, amelyek a felmenői szinttel arányos mértékben szólnak bele az életük alakulásába.


A pácienseknek evidensen tisztában kell lenniük azzal, hogy mihülyeség, minemaz. Soha máshol nem hallott, mindazonáltal világos, logikus, szinte magától értetődő ismeretanyag elméleti befogadása és gyakorlati alkalmazása mentén tapasztalhatják meg azt, hogy életük irányítása a saját kezükben van és csakis saját maguk felelősek saját sorsukért.

401 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

SEMMELWEIS

Comments


bottom of page